1. Generelt

Vi selger billetter til forestillinger der Fredrikstad Underholdning AS /Båthuset Scene er arrangør/utleier av lokasjoner: 2:

2. Kontaktinfo:

Fredrikstad Underholdning AS / Båthuset Scene
Verkstedveien 12 1671 Kråkerøy

Mobil: 95010900
Mail: booking@bathusetscene.no
Orgnr: 994 826 603

3. Inngåelse av avtale:

Vilkårene aksepteres når kjøpet av billett gjøres. Båthuset kan stenge ute sluttbrukere som har gjort seg skyldig i brudd på norsk lovgivning. Det er i utgangspunktet 20-årsgrense for å kjøpe billetter, såfremt ikke annet kommer frem av arrangement. Du bekrefter ved bestilling at du er gammel nok til å kjøpe billetter. Det er ikke angrerett på billetter til forestillinger og konserter.

Ref: forbrukerradet.no og angrerettsloven paragraf 22 bokstav m

4. Godkjent betalingsmåte og personvern:

Fredrikstad Underholdning AS /Båthuset Scene godtar kun VIPPS som betalingsmåte ved kjøp av billetter her. Vår internettside er beskyttet gjennom SSL-teknologi (Secure Socket Layer). Din person- og brukerkontoinformasjon er kryptert slik at ingen skal kunne misbruke den. Bankenes godkjente systemer brukes til våre betalingstransaksjoner.

Serviceavgift utgjør kr 35 av billettens kjøpesum

5. Utsendelse av kjøpsbekreftelse (som fungerer som billett)

Kjøpsbekreftelse sendes ut til oppgitt mailadresse straks betalingstransaksjonen er godkjent. Kjøps/ordrebekreftelsen tilsvarer billett. Det er kjøpers plikt å opplyse om at korrekt kontaktdata er oppgitt. Mottas den ikke innen rimelig tid, så sjekk spamfilteret – er den ikke der, ta kontakt med oss via kontaktskjemaet

6. Avlyste eller flyttede arrangementer

Fredrikstad Underholdning AS /Båthuset Scene forbeholder seg retten til å avlyse eller flytte arrangementer hvis det er skjellige årsaker til dette. Ved avlyst arrangement refunderes billetten, ikke senere enn 20 dager etter arrangements dato.

Dette gjøres automatisk. Serviceavgift refunderes ikke. Dette utgjør kr 35 pr billett.

Billetter til flyttede arrangementer er fremdeles gyldige, og kan benyttes til ny dato. For mer informasjon, ta kontakt med oss via kontaktskjemaet

Fredrikstad Underholdning AS /Båthuset Scenes forpliktelser overfor billettkjøperne i Kjøpsvilkårene, herunder også arrangørs ansvar for gjennomføring av arrangementet, inkludert billettkjøpers eventuelle rett til refundering og erstatning/ prisavslag, bortfaller dersom arrangementet helt eller delvis rammes av en Force Majeure situasjon før eller under arrangementet (med Force Majeure menes årsaker som er utenfor Båthuset Scene og/eller arrangørs kontroll som arrangøren eller Båthuset Scene rimeligvis ikke kunne tatt i betraktning eller å unngå eller overvinne følgene av, som for eksempel krig, opptøyer, terrorisme, større sykdomsutbrudd, brann, flom, streik, vær, nasjonale sikkerhetspålegg eller instrukser fra nasjonale eller lokale myndigheter.

7. Refusjon og bytting av billetter

Det er viktig å forsikre seg om at man har valgt riktige billetter, og riktig antall billetter, før billettreservasjonen bekreftes. Fredrikstad Underholdning AS /Båthuset Scene kan ikke refundere billetter som allerede er kjøpt eller bytte disse mot andre billetter. Billetter refunderes kun ved avlyst arrangement.

8. Konfliktløsning

Avtalen reguleres av norsk rett. Tvister skal søkes løst i minnelighet. Sluttbruker kan søke bistand hos Forbrukerrådet. Dersom partene ikke lykkes å komme frem til en minnelig løsning hos Forbrukerrådet, kan saken fremmes for Forbrukertvistutvalget. Sluttbruker kan velge å fremme saken for de ordinære domstoler.