Fredrik Græsvik – En farlig verden- Er vi på vei mot stupet eller finnes det håp? – Båthuset Scene