Fredrikstad VinFestival, Kl 14-17 – Båthuset Scene